Veiligheidseisen en voorschriften

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt.

Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Het betreft hier zowel de indeling van de ruimte als b.v. de voorschriften waaraan uw stoelkoppelingen dienen te voldoen en in welke situatie dit van toepassing is. De Omgevingsvergunning en Melding Brandveilig Gebruik die door de lokale overheid wordt verstrekt, is hierop gebaseerd.

Het Bouwbesluit heeft een rechtstreekse werking. Dit betekent dat daaraan bij het gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan, zónder dat de controlerende instantie daar eerst op moet wijzen.

NEN-EN 14703

In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de Europese norm NEN-EN 14703 als het gaat om veilig gebruik van gekoppelde zaalstoelen.

Voor goedkeuring dient de stoelkoppeling door een testinstituut aan vijf verschillende veiligheidstesten, zoals nauwkeurig beschreven in de norm, onderworpen te zijn. Klik hier voor video met toelichting. Bij vijf goedgekeurde testuitslagen wordt een keuringsrapport en NEN-EN 14703 certificaat verstrekt door het testinstituut.

De lokale brandweer zal deze goedgekeurde stoelkoppeling altijd erkennen. Met de aanscherping van de veiligheidsinspecties is een NEN goedgekeurde koppeling de enige stoelkoppeling waarmee u zeker bent van veilig gebruik in de toekomst.

KOPPELBARE STOELEN

Klik hier voor een overzicht met koppelbare stoelen met NEN-EN 14703 goedkeuring.

BOUWBESLUIT

Meer informatie middels onderstaande linkjes:

Losse stoelkoppelingen 

Er zijn diverse losse (kunststof of metalen) koppelstukken verkrijgbaar.
Een belangrijk deel hiervan is niet NEN-EN 14703 gecertificeerd! Klik hier voor meer info.
Bij de toepassing van losse koppelingen die wel goedgekeurd zijn, is het per stoelmodel en situatie sterk afhankelijk of een veilige situatie ontstaat, die voldoet aan NEN-norm. Vraag ons in dit geval altijd om een advies op maat!

Lees hier een artikel over de onduidelijkheid in stoelkoppeling, geschreven door R.F. Winkelman van het SHR Testinstituut.